Integritetspolicy GDPR

Så hanterar vi dina personuppgifter

Integritetspolicy GDPR

Så hanterar vi dina personuppgifter

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig.

Dessa uppgifter använder vi för att svara på offertförfrågningar, leverera beställningar, tillhandahålla kringtjänster, ge dig en bättre upplevelse och ge erbjudanden som passar just dina behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Typ av personuppgifter vi samlar in:

Kontaktuppgifter

När du blir kund hos Sellholm Tuning AB samlar vi in följande kontaktuppgifter på de kontaktpersoner ni uppger: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer

Information om era beställningar

Vi sparar även data om beställningar som dessa kontaktpersoner gjort och de data som förknippas med beställningen såsom korrekturgodkännande och leveransadress.

Offertförfrågningar

När ni kontaktar oss med offertförfrågningar samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa er på bästa sätt, vi sparar offerterna och underlagen för att på bästa sätt kunna hjälpa er vid uppdaterade framtida förfrågningar.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som:

Du uppger själv när du blir kund hos oss.

Du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, e-post och vid möten.

Skapas när du använder våra tjänster – till exempel när du använder vår webbplats och ordersystem.

Det här använder vi personuppgifter till:    

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

Krav för att fullgöra avtalet med er.

Krav för att fullgöra en för Sellholm Tuning rättslig förpliktelse.

Behandlingen ligger i både ditt och Sellholm Tunings intresse.

Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter.

Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grundbehandlingen har stöd i.

Leverans av beställningar

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera era beställningar, svara på och tillhandahålla offerter, ge produktinformation.

Vi behandlar också personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de produkter och tjänster ni köper.

Laglig grund: Intresseavvägning och fullgörande av avtal.

Kommunikation

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.

Vi använder dina kontaktuppgifter och information om tidigare beställningar och förfrågningar som grund för fakturor, viktig information om våra tjänster.

Laglig grund: Intresseavvägning och fullgörande av avtal.

Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

Till vem lämnar vi personuppgifter:

Partners och underleverantörerVi minimerar de personuppgifter som delas med våra partners och underleverantörer.

Vid direktleveranser delas i förekommande fall Leveransadresser till dessa underleverantörer.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet.

Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Myndigheter

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter. Så här sparar vi personuppgifter Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen. Så här skyddar vi dina personuppgifter   
Om du som kund läser detta, mejla till camilla@sellholm.se skriv t-shirt och din storlek så skickar vi en hem till dig. Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna leverera den service och tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig.

Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund

När du säger upp din kundrelation med oss tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling.

Vi meddelar även de eventuella partners och underleverantörer som behandlat din data att den ska raderas hos dem.

Det som bland annat tas bort är:

Beställningshistorik i vårt orderhanteringssystem

Personuppgifter i vårt frakt-system.

Säkerhetskopior av ovanstående tas bort enligt vårt schema för säkerhetskopior.

Bland det som inte tas bort finns bland annat:

Data som krävs enligt rättslig förpliktelse

Hur kontaktar du oss: 
Du är alltid välkommen att kontakta oss på info@sellholm.se alt 0221-29330